Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Patro Invest sp. z o.o. (pośrednio Damian Patrowicz) 3.339.168 34,42 3.339.168 34,42 17-05-2019
Pozostali 6.360.832 65,58 6.360.832 65,58 -

% akcji

% głosów