Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Platynowe Inwestycje SE 4 322 356 30,82 0 0 24-09-2018
Patro Invest sp. z o.o. 3 339 168 23,81 3 339 168 23,81 18-12-2018
Pozostali 6 360 828 45,37 10 683 184 65,58 -

% akcji

% głosów