Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Platynowe Inwestycje SE 2 700 000 27,84 0 0 24-06-2019
Patro Invest sp. z o.o. 639 168 6,59 639 168 6,59 25-06-2019
Pozostali 6 360 832 65,57 6 360 832 65,57 -

% akcji

% głosów