Kalendarium na rok 2019

Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. w dniu 30.05.2019 r. (czwartek)
Jednostkowy raport za III kwartał 2019 r. w dniu 29.11.2019 r. (piątek)

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2018 oraz za II kwartał roku 2019.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 27.09.2019 r. (piątek)
Raporty roczny za rok 2018 Emitent opublikuje w dniu 30.04.2019 r. (wtorek)

Raport bieżący nr 1/2019: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

Kalendarium na rok 2018

Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2018 r. w dniu 30.05.2018 r. (środa).
Jednostkowy raport za III kwartał 2018 r. w dniu 27.11.2018 r. (wtorek).

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017 oraz za II kwartał roku 2018.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 28.09.2018 r. (piątek)
Raporty roczny za rok 2017 Emitent opublikuje w dniu 30.04.2018 r. (poniedziałek).

Jednocześnie Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Kalendarium na rok 2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017.
Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:

 • Jednostkowy raport za I kwartał 2017 r. w dniu 30.05.2017 r. (Wtorek)
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2017 r. w dniu 15.11.2017 r. (Środa)

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016 oraz II kwartał roku 2017.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 29.09.2017 r. (Piątek)

Raporty roczny za rok 2016 Emitent opublikuje w dniu 31.03.2017 r. (Piątek)

Kalendarium na rok 2016
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2016r. – 16.05.2016r. (Poniedziałek)
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2016r. – 14.11.2016r. (Poniedziałek)
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2016 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2015, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2016r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 31.08.2016.
 • Raporty roczny za rok 2015 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2016r.
Kalendarium na rok 2015
 • Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku Emitent informuje, że nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku.
 • Raport roczny za 2014 rok – 23 marca 2015 roku.
 • Raport za I kwartał 2015 roku – 14 maja 2015 roku.
 • Raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 31 sierpnia 2015 roku.
 • Raport za III kwartał 2015 roku – 16 listopada 2015 roku.
 • Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, Emitent informuje, że rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.
Kalendarium na rok 2014
 • 2014-11-14 Raport kwartalny Q - III kwartał 2014 r
 • 2014-09-01 Raport okresowy P - I półrocze 2014 r
 • 2014-05-15 Raport kwartalny Q - I kwartał 2014 r
 • 2014-04-24 Raport roczny R - 2013 r
 • 2014-02-27 Raport kwartalny Q - IV kwartał 2013 r
Kalendarium na rok 2013
 • 2013-11-14 Raport kwartalny SAQ - III kwartał 2013 rok
 • 2013-09-02 Raport okresowy SAP - I półrocze 2013 rok
 • 2013-05-15 Raport kwartalny SAQ - I kwartał 2013 rok
 • 2013-04-25 Raport roczny SA-R 2012 rok
 • 2013-02-28 Raport kwartalny SAQ - IV kwartał 2012 rok
Kalendarium na rok 2012
 • 2012-11-14 Raport kwartalny SAQ - III kwartał 2012 rok
 • 2012-08-31 Raport okresowy SAP - I półrocze 2012 rok
 • 2012-05-15 Raport kwartalny SAQ - I kwartał 2012 rok
 • 2012-04-20 Korekta raportu rocznego SA-R 2011 rok
 • 2012-04-19 Raport roczny SA-R 2011 rok
 • 2012-02-29 Raport kwartalny SAQ - IV kwartał 2011 rok
Kalendarium na rok 2011
 • 2011-11-14 Raport kwartalny SAQ - III kwartał 2011 rok
 • 2011-08-31 Raport okresowy SAP - I półrocze 2011 rok
 • 2011-05-16 Raport kwartalny SAQ - I kwartał 2011 rok
 • 2011-04-28 Raport roczny SA-R 2010 rok
 • 2011-03-01 Raport kwartalny SAQ - IV kwartał 2010 rok
Kalendarium na rok 2010
 • 2010-11-23 Korekta raportu kwartalnego SAQ III kwartał 2010
 • 2010-11-08 Raport kwartalny SAQ - III kwartał 2010 rok
 • 2010-08-31 Raport okresowy SAP - I półrocze 2010 rok
 • 2010-06-28 Korekta raportu rocznego SA-R 2009 rok
 • 2010-05-17 Raport kwartalny SAQ - I kwartał 2010 rok
 • 2010-04-30 Raport roczny SA-R 2009 rok
 • 2010-03-01 Raport kwartalny SAQ - IV kwartał 2009 rok
Kalendarium na rok 2009
 • 2009-11-16 Raport kwartalny SAQ - III kwartał 2009 rok
 • 2009-08-31 Raport okresowy SAP - I półrocze 2009 rok
 • 2009-07-15 Korekta raportu rocznego SA-R 2008 rok
 • 2009-07-15 Korekta raportu kwartalnego I kwartał 2009 rok
 • 2009-05-15 Raport kwartalny SAQ - I kwartał 2009 rok
 • 2009-04-30 Raport roczny SA-R 2008 rok
 • 2009-02-16 Raport kwartalny SAQ - IV kwartał 2008 rok
Kalendarium na rok 2008
 • 2008-11-06 Jednostkowy raport półroczny SA-P 2008 rok. - skorygowany
 • 2008-11-06 Jednostkowy raport półroczny SA-P 2008 rok
 • 2008-11-04 Raport kwartalny SAQ - III kwartał 2008 rok