Siedziba Spółki

  • Adres: Platynowe Inwestycje SE ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, 09-407 Płock
  • Tel./Fax: (22) 290 57 97
  • Email: biuro@platyn.pl

Dane rejestrowe

  • REGON 012594154
  • NIP 5260300948
  • KRS 0000734433
  • SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO