Siedziba Spółki

  • Adres: ManyDev Studio SE, ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa
  • Tel./Fax: +48 22 390 57 97
  • Email: kontakt@manydevstudio.pl

Dane rejestrowe

  • REGON 012594154
  • NIP 5260300948
  • KRS 0000734433
  • Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego