Memorandum Informacyjne w związku z Ofertą publiczną 56.088.000 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku.
Emisja akcji serii G została odwołana.
Komunikat aktualizacyjny nr 1 z dnia 18.11.2016 r. do Memorandum Informacyjnego
Memorandum Informacyjne w związku z Ofertą publiczną 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku