Historia SpółkiUzyskanie statusu Spółki EUROPEJSKIEJ

Od dnia 30.05.2018 r. Emitent przyjął formę prawną Spółki Europejskiej i aktualnie działa pod firmą PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckej 43 lokal 1a.

W dniu 30.05.2018 r. dokonano rejestracji połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą „PLATYNOWE INWESTYCJE” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckej 43 lokal 1a, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126288, NIP 5260300948, REGON 012594154, ze spółką PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10983, numer identyfikacyjny 06506593.Historia Platynowe Inwestycje S.A. (wcześniej AD.DRĄGOWSKI S.A.)

Zmiana nazwy spółki: Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. niniejszym informuje, że w dniu 26.05.2015r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy Spółki na Platynowe Inwestycje S.A. zmiana nazwy aktualnie jest w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana nazwy spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na Platynowe Inwestycje S.A. stanie się skuteczna z dniem wpisu zmiany do KRS.

AD.DRĄGOWSKI jest firmą prowadzącą działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, która obejmuje transakcje kupna/sprzedaży oraz najmu/wynajmu różnych kategorii nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych (mieszkania, domy, działki, nieruchomości przemysłowe, komercyjne, rekreacyjne i rolne).

Podstawowe obszary działalności to:

  • pośrednictwo w transakcjach na rynku nieruchomości,
  • skup mieszkań,
  • dokonywanie na zlecenie obrotu nieruchomościami,
  • usługi doradcze nieruchomości,
  • doradztwo kredytowe.

Jesteśmy Spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, co zobowiązuje nas do zachowania jawności i przejrzystości naszych struktur i sposobu funkcjonowania, wyników sprzedażowych i finansowych.

Rynek wtórny

Nasza aktywność obejmuje tak zwany rynek wtórny, czyli sprzedaż lub wynajem obiektów juz istniejących fizycznie i prawnie. Firma posiada 4 biura nieruchomości w Warszawie. Zatrudnia prawie 200 agentów. Obserwując najnowsze trendy na rynku wtórnym, zauważyć można dynamiczny rozwój tego sektora w Polsce, przy tempie wzrostu większym niż wzrost produktu krajowego brutto. AD.DRĄGOWSKI jest głównym graczem tego rynku, a czołowa pozycja i doświadczenie gwarantuje sukces i zadowolenie Klienta. Atutem Spółki jest bogata, na bieżąco aktualizowana baza nieruchomości położonych zarówno w samej Warszawie, jej okolicach, jak i na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Kompleksowa i fachowa obsługa prawna realizowanych transakcji, pomoc przy wyborze najlepszego kredytu hipotecznego oraz profesjonalizm jest znakiem firmowym AD.DRĄGOWSKI. O naszej Skuteczności świadczy wielu zadowolonych klientów, polecających znajomym nasze usługi.

Rynek komercyjny

W zależności od potrzeb opracowujemy listę magazynów spełniających założone oczekiwania z uwzględnieniem odpowiedniego regionu, ceny, okresu wynajmu itp.. Nasz informacja pozwala na szybką orientację w dostępnych możliwościach z uwzględnieniem każdej niezbędnej opcji oraz pomaga oszacować poziom cenowy obiektów spełniających kryteria przedstawione przez Klienta. Jeżeli powierzchnie magazynów, znajdujące się w naszej bazie danych w danym momencie, nie spełniają oczekiwań Klientów, pracownicy AD.DRĄGOWSKI S.A. przygotowują indywidualne zapytania ofertowe, szczegółowo opisujące wymagania techniczne, lokalizacyjne, czasowe. Po zebraniu ofert wynajmu od właścicieli obiektów, dokonujemy analizy ich atrakcyjności i przydatności pod względem zdefiniowanych celów. Ocenie zostają poddane parametry techniczne budynków, warunki finansowe, wartość dodana oferowana przez właściciela, czyli okres wolny od opłat, wyposażenie magazynu, dostępność do infrastruktury transportowej, dostępność siły roboczej. AD.DRĄGOWSKI jako pierwsza w Polsce zastosowała w praktyce amerykańskie metody organizacji pracy w pośrednictwie nieruchomościami i wprowadziła agencyjny system sprzedaży nieruchomości. Firma na podstawie własnych doświadczeń opracowała system szkolenia agentów i koncepcję programu komputerowej obsługi biura obrotu nieruchomościami CRET 7.0-Computerized Real Estate Trading, który bezpośrednio połączony jest z największymi portalami internetowymi i zapewnia wymianę ofert w trybie on-line.