Agnieszka Gujgo

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Pani Agnieszka Gujgo, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie zarządzania firmami oraz zarządzania personelem.

Pani Agnieszka Gujgo posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych oraz menadżerskich związanych z finansami, audytem wewnętrznym oraz turystyką, kolejno w PHU Electroland, Investment Friends Electroland Sp. z o.o., Urlopy.pl S.A. oraz INVESTMENT FRIENDS S.A.

Obecnie Pani Agnieszka Gujgo zatrudniona jest w Spółce Urlopy.pl Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółkach: Urlopy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Investment Friends SA z siedzibą w Płocku.

Pani Agnieszka Gujgo nie była prawomocnie skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie został na nią nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego.

Pani Agnieszka Gujgo w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadała w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji.

Pani Agnieszka Gujgo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjna w stosunku do Spółki.

Pani Agnieszka Gujgo nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ina Liashkova

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej


Pani Ina Liashkova posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Białoruskiego Instytutu Prawa w Mińsku na kierunku prawa międzynarodowego. Obecnie studiuje na ostatnim roku studiów magisterskich na kierunku Ekonomia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Pani Ina Liashkova posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw oraz dokumentacji związanych z działalnością Instytucji Państwowych i prywatnych. Pani Ina Liashkova wykorzystywała swoje doświadczenie zawodowe w trakcie pracy m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości Białorusi w Mińsku, Prokuraturze w Mińsku, Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Mińsku, Spółce Ekspert Logistic, Wincor Nixdorf Sp. z o.o. Od 2013 roku związana z rynkiem kapitałowym.

Pani Ina Liashkova nie była prawomocnie skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie został na nią nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego. Pani Ina Liashkova w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadała w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji.

Pani Ina Liashkova nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pani Ina Liashkova nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych.

Kamil Konrad Koralewski

Sekretarz Rady Nadzorczej


Pan Kamil Konrad Koralewski posiada wykształcenie średnie. Obecnie studiuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych, kierunek: Ekonomia Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2015 roku zatrudniony w Golden Floor w Warszawie. Pan Kamil Konrad Koralewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Kamil Konrad Koralewski nie został skazany za przestępstwo oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Kamil Konrad Koralewski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jak również, nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Kamil Konrad Koralewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Damian Patrowicz

Członek Rady Nadzorczej


Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie, jak również notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o., Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: ELKOP S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S. A., DAMF INVEST S.A., DAMF INWESTYCJE S.A., IFERIA S.A., Investment Friends S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych. Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Damian Patrowicz jest współwłaścicielem w Nova Giełda Sp. z.o.o., spółce zajmującej się organizacją systemu transakcyjnego, w którym przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Dzięki optymalizacji struktury organizacyjnej udało mu się osiągnąć znaczne obniżenie opłat transakcyjnych od zawieranych transakcji.

Eliza Sylwia Studzińska

Członek Rady Nadzorczej


Pani Eliza Sylwia Studzińska posiada wykształcenie średnie. Obecnie studiuje na Wydziale Rolnictwa i Biologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pani Eliza Sylwia Studzińska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. W okresie ostatnich pięciu lat Pani Eliza Sylwia Studzińska nie została skazana za przestępstwo oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat Pani Eliza Sylwia Studzińska nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pani Eliza Sylwia Studzińska nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pani Eliza Sylwia Studzińska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.