Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018

Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finanasowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017

Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finanasowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016

Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finanasowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015

Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finanasowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2015

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROKU ORAZ Z OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 2014 ROK