Sprawozdanie Zarządu Platynowe Inwestycje SE za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku