Bartłomiej Bartula

Prezes Zarządu


*Raport bieżący nr 13/2021

Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje SE informuje, że w dniu 04 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę powołującą Pana Bartłomieja Bartulę do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.
Pan Bartłomiej Bartula nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej.
Pan Bartłomiej Bartula nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej Prezesa Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: